Despagubirea

ARTICOLUL 27

Oferta de despăgubire

(1) Oferta de despăgubire este înaintată persoanei prejudiciate de către asigurătorul RCA sau BAAR, după caz, şi cuprinde:
a) modul detaliat de calcul al costurilor reparaţiei, inclusiv tarifele la care este calculată manopera de reparaţie;
b) în cazul daunei totale economice:
(i) modul de calcul al valorii bunului la data evenimentului;
(ii) modul de calcul al valorii epavei;
c) sursele de referinţă ale costurilor avute în vedere;
d) în cazul în care oferta de despăgubire este înaintată anterior reparaţiei bunului, informaţiile cu privire la furnizorii de piese de schimb, materiale şi unităţile de reparaţie la care persoana prejudiciată poate proceda la reparaţie, în baza costurilor cuprinse în oferta de despăgubire.
(2) În cazul în care oferta este înaintată în baza unor costuri ale altor piese de schimb decât cele cu care este echipat vehiculul sau bunul la data evenimentului, asigurătorul RCA documentează soluţia adoptată.
(3) Asigurătorul RCA este responsabil pentru erorile materiale, omisiunile şi diferenţele de cost rezultate din înaintarea unei oferte de despăgubire care exclude costurile de readucere a bunului la starea anterioară producerii evenimentului.
(4) Oferta de despăgubire pentru vătămări corporale sau deces este înaintată persoanei prejudiciate de către asigurătorul RCA sau BAAR, după caz, şi cuprinde modul detaliat de calcul şi sursele de referinţă.
ARTICOLUL 28

Plata despăgubirilor

(1) După exprimarea în scris a acceptului cu privire la oferta de despăgubire, plata se efectuează conform indicaţiilor persoanei prejudiciate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(2) Cuantumul despăgubirii plătite poate fi reanalizat la solicitarea persoanei prejudiciate pe baza documentelor justificative depuse ulterior plăţii.
(3) Asigurătorul RCA răspunde în scris solicitării prevăzute la alin. (2) în termen de 5 zile lucrătoare, cu confirmare de primire, după cum urmează:
a) formulând o nouă ofertă de despăgubire justificată; sau
b) notificând motivele pentru care a respins pretenţiile formulate.
(4) Eventualele diferenţe de plată a despăgubirii se achită în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de către persoana prejudiciată.

 

Norma 39/2016 A.S.F.