Omniasig – conditii specifice furt

LOGO OMNIASIG    ASIGURAREA FACULTATIVĂ A AUTOVEHICULELOR

    Condiţii specifice pentru furt

 

1. DEFINIŢII

1.1. Furt: Luarea unui autovehicul, respectiv a unor subansamble, piese, sau echipamente suplimentare ale acestuia, aflate în posesia unei persoane, în scopul însuşirii sau folosirii, fără consimţământul acesteia.

 

2. RISCURI ACOPERITE

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP acordă despăgubiri pentru:

2.1. Furtul autovehiculului sau al unor părţi componente sau piese ale acestuia.

2.2. Pagube produse autovehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furt a autovehiculului, părţilor componente, pieselor acestuia sau a altor bunuri aflate în autovehicul.

2.3. Furtul sau avarierea ca urmare a tentativei de furt a echipamentului suplimentar, asigurat prin poliţă şi înscris în cererea chestionar.

 

3. EXCLUDERI

3.1. În temeiul prezentelor Condiţii specifice, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu acordă despăgubiri:

3.1.1. Dacă nu se înregistrează o reclamaţie la poliţie în legătură cu furtul sau tentativa de furt.

3.1.2. Dacă la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte membrii familiei Asiguratului, persoane care locuiesc şi gospodăresc împreună cu acesta, precum şi orice prepus al Asiguratului.

3.1.3. Dacă în timpul cât autovehiculul era oprit, staţionat voluntar sau parcat şi conducătorul acestuia a ieşit din autovehicul fără a scoate cheia din contact şi a încuia uşile, cu excepţia cazurilor când aceste măsuri nu erau posibile datorită particularităţilor constructive ale autovehiculului.

3.1.4. Dacă în momentul furtului sau tentativei de furt, autovehiculul era desfăcut în părţile sale componente, cu excepţia cazurilor când furtul sau tentativa de furt s-a produs prin efracţie la încăperea încuiată în care se afla autovehiculul demontat în părţile sale componente. Prin efracţie se înţelege forţarea, spargerea uşilor, ferestrelor, dispozitivelor de închidere, pereţilor, tavanelor, acoperişului etc., încăperii încuiate în care se afla autovehiculul, confirmată de poliţie.

3.1.5. Dacă Asiguratul nu depune la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP sau la organele depoliţie odată cu avizarea furtului total al autovehiculului originalul certificatului de înmatriculare şi al cărţii de identitate, precum şi toate rândurile de chei şi telecomenzi (după caz) declarate în cererea chestionar de asigurare.

3.1.6. În cazul furtulului echipamentului suplimentar de pe autovehicul sau a elementelor ce constituie modificări constructive permanente, dacă acestea nu au fost menţionate la încheierea poliţei în cererea chestionar sau nu au fost asigurate printr-un Act adţional şi pentru care nu s-a plătit prima aferentă.

3.1.7. Dacă Asiguratul, cu consimţământul său, a încredinţat autovehiculul asigurat unei terţe persoane care nu îl restituie.

3.2. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP este îndreptăţit să nu acorde despăgubiri în cazul în care poliţia nu confirmă furtul autovehiculului asigurat.

 

4. STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR

4.1. În cazul furtului unor piese sau subansamble ale autovehiculului sau echipamente suplimentare ale acestuia, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP acordă despăgubiri numai dacă acestea nu au fost găsite şi au trecut 30 de zile calendaristice de la data înştiinţării OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP de către Asigurat.

4.2. În cazul furtului total al autovehiculului, acordarea despăgubirilor se face după 60 de zile calendaristice de la data înştiinţării OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP şi numai dacă poliţia confirmă în scris, după expirarea acestui termen, că autovehiculul nu a fost găsit.

4.3. Dacă înainte de plata despăgubirii, autovehiculul, părţile componente sau piesele acestuia au fost găsite, se acordă despăgubiri numai pentru eventualele pagube produse ca urmare a furtului.

4.4. În cazul furtului sau avarierii ca urmare a tentativei de furt a unor piese sau echipamente suplimentare ale autovehiculului, la stabilirea despăgubirii se ia în considerare numai repararea sau înlocuirea părţilor componente sau a pieselor care au fost avariate/furate, chiar dacă cu prilejul reparaţiei s-a înlocuit întregul ansamblu sau subansamblu din care face parte piesa ori echipamentul suplimentar avariat/furat cu excepţia cazului în care procesele tehnologice nu permit altfel.

 

5. DISPOZIŢII FINALE

5.1. Conform prezentelor condiţii specifice, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu acoperă riscuri care fac obiectul altor asigurări facultative, după cum urmează:

a) pagube produse autovehiculului ca urmare a furtului sau a tentativei de furt a autovehiculului ori a ansamblelor, pieselor, echipamentelor sau a oricăror bunuri aflate în autovehicul;

b) decesul ori vătămarea corporală a persoanelor aflate în autovehicul în momentul producerii evenimentului asigurat;

5.2. Toate prevederile din Condiţiile generale contractuale privind asigurarea facultativă a autovehiculelor sunt valabile în măsura în care nu contravin prezentelor Condiţii specifice.

Lasa un feedback